ARKADIUSZ OPAŁA

Miejsce nr 6

Pochodzę z Bolesławca, a Wołowianinem jestem już 20 lat.

W 1989 r. ukończyłem Technikum Radiowo-Telewizyjne w Dzierżoniowie, a w 1995 r. Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. 2 lata pracowałem w dolnobrzeskiej „Rokicie”, 10 lat w wołowskim szpitalu, a ostatnio przez 5 lat byłem prezesem Wołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym czasie zżyłem się z Wołowem oraz poznałem jego mocne i słabsze strony. Mam pomysł na realizację kilku zadań magistratu, które podniosą komfort życia mieszkańców Wołowa.

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Społecznej w Wołowie

Otwarcie Poradni Leczenia Bólu w Przychodni PCM w Wołowie

Rozwój podstrefy ekonomicznej przy ul. Kościuszki w Wołowie

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie glinianek przy ul. Wiśniowej w Wołowie

Montaż okresowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Poznańskiej w Wołowie