EDYTA MALEWICZ

Miejsce nr 5

Mam 40 lat i jestem przede wszystkim żoną Andrzeja i mamą Dawida. Pochodzę z Brzegu Dolnego, natomiast od ponad siedmiu lat jestem mieszkanką gminy Wołów, a dokładnie miejscowości Sławowice.

Moim pierwszym zawodem był zawód technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. Następnie uzyskałam tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, i w tym właśnie zakresie podjęłam pracę zawodową. Przez kilkanaście lat nauczałam języka angielskiego, głównie młodzież gimnazjalną w Brzegu Dolnym, ale również uczniów szkół policealnych w Wołowie.

Od ponad trzech lat pracuję w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, i obecnie zajmuję stanowisko samodzielnego referenta w wydziale do spraw oświaty. W tym czasie podnosiłam również sukcesywnie swoje kwalifikacje, i tak w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: administracja publiczna (Uniwersytet Wrocławski) oraz zarządzanie w oświacie i kontrola zarządcza (Instytut Studiów Podyplomowych-PCE i PPP w Wołowie).

Myślę, że mogę wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie do podejmowania efektywnych działań na rzecz lokalnej społeczności, dotyczących między innymi kwestii drogowych, czy też miejsc wspólnego wypoczynku mieszkańców. Moim głównym zamiarem jest jednak „rzucić więcej światła” na politykę w tej części gminy.