EMILIA ŚWIĄTEK

Miejsce nr 1

Jestem mieszkanką Wołowa od zawsze. Prowadzę działalność gospodarczą (salon kosmetyczny), który był pierwszym gabinetem kosmetycznym w naszej gminie. Tak już 33 rok pracuję w zawodzie, który jest moją pasją, a zarazem sposobem na utrzymanie się oraz godne życie.

W związku z tym, że w kosmetyce i kosmetologii nastąpił ogromny postęp, stale się dokształcam w zawodzie, korzystając z unijnych dofinansowań – te działania procentują nowymi klientami. Mimo wielu obowiązków wystarcza mi jeszcze sił i czasu na hobby, którym jest mój ukochany ogród.

Spełniam się również w roli samorządowca, pełniąc funkcję radnej po raz pierwszy. W czasie pełnienia funkcji radnej złożyłam wiele wniosków, interpelacji i zapytań. Byłam inicjatorką projektu uchwałodawczego grupy radnych dotyczącego niskiej emisji, czego efektem było dofinansowanie do pieców dla mieszkańców Gminy.

Zorganizowałam spotkanie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące dofinansowań do działalności z funduszy unijnych. Wzięłam udział w Budżecie Obywatelskim, sporządzając projekt “Placu zabaw” w parku koło marketu “Netto”. Projekt niestety nie wygrał w tej edycji. Ponadto jako członek “Komisji Praw Obywatelskich”, pomagałam mieszkańcom Wołowa i Gminy w wielu sprawach dla nich istotnych. Zamierzam startować w tegorocznych wyborach po raz kolejny. Liczę na to, że mieszkańcy Wołowa zaufają mi ponownie, głosując na mnie.

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Usunięcie barier architektonicznych na terenie Wołowa, bezpieczne przejścia dla osób z dziećmi, niepełnosprawnych na dworcu PKP w Wołowie oraz bezpieczne chodniki od ul. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Ławki na trasie ul. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci małych w parku koło marketu „ Netto”

Wygospodarowanie w okolicach Al.Niepodległości terenu na parking

Remont drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza. Mieszkańcy w czasie opadów brną w błocie.

Zamontowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe przy linii kolejowej w Wołowie ekranów wygłuszających. Przy znacznym wzroście częstotliwości ruchu pociągów hałas powstający z ich przemieszczania się jest bardzo uciążliwy

Rozwiżzanie problemu wód opadowych oraz kanalizacji na ul. Al.Niepodległości od zakrętu koło ZUS. Obecnie przy każdym deszczu chodniki i ulice są zalewane.

Zlikwidowanie słupków w okolicach parkingu przy ul.Zwycięstwa/przed nowymi „Delikatesami”.

Zmiana organizacji ruchu w rynku i przed parkingiem przy ul. Zwycięstwa, ul. Piastów Śl.