GRAŻYNA RACKA

Miejsce nr 8

Wieloletni pedagog z powołania. Pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel a następnie jako dyrektor. Pełniłam funkcję dyrektora Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, byłam wizytatorem w Kuratorium Wrocławskim. Sprawy oświaty są mi bardzo bliskie i ważne.

Obecnie jestem  radną i reprezentuję interesy mieszkańców, upominam się   o realizację ich postulatów. Broniłam choinek przed wycięciem na placu Sybiraków. Domagałam się rewitalizacji bramy wejściowej do cmentarza na Gancarzu.

Jestem aktywnym działkowcem.

Aktywnie włączyłam się w powstanie parkingu przy ulicy Korzeniowskiego  i zagospodarowanie terenu.

Lubię poznawać  kraj.

Pomysł na Wołów/Okręg:

Priorytet – obwodnica dla Wołowa

Bezwzględny  zakaz likwidowania szkół

Kanalizacja wsi

Tworzenie i modernizacja placów zabaw przy osiedlach- wiosna

Likwidacja kolejek do przedszkoli – w każdym przedszkolu oddział  żłobkowy lub  budowa żłobka

Dbałość o zabytki

Zmniejszenie deficytu budżetu gminy

Wyprowadzenie samochodów  urzędników spod Ratusza i Starostwa