HALINA CIEŚLIK

Miejsce nr 7

Emerytka, żona, babcia.

Pracowałam w Urzędzie Powiatowym, w firmie POMET Wołów a także w Wołowskim Ośrodku Kultury oraz w Bibliotekach Wołowskich (Biblioteka Pedagogiczna, w Liceum Ogólnokształcącym oraz Miejskiej Bibliotece dla dzieci i dorosłych)

Odznaczenia i nagrody:

¤ Zasłużona dla Ziemi Wołowskiej

¤ Złota odznaka zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Praca na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów

Zadbanie o estetykę miasta

Niesienie pomocy ludziom starszym, chorym i ubogim