IZABELA BEK-KACZKOWSKA

Miejsce nr 2

Jestem osobą mocno zaangażowaną w sprawy społeczne. Od wielu lat działam na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie sportu jeździeckiego dzieci i młodzieży. Od 2006 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

W latach 2011-2015 byłam prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Podczas pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM w Wołowie, zorganizowałam m.in. w latach 2011-2015 nieodpłatny odbiór azbestu dla mieszkańców Gminy Wołów oraz szereg akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wołów.

Obecnie zajmuję się doradztwem z zakresu praw osób niepełnosprawnych a także w formie wolontariatu pomagam pozyskiwać środki unijne na zadania związane m.in. z edukacją, sportem oraz rehabilitacją.

Na co dzień opiekuję się niepełnosprawnym synem. Kandyduję na radną w Gminie Wołów, ponieważ chcę by mieszkańcom wsi żyło się lepiej. Żyję pośród Was i będę Was reprezentować w Radzie Miejskiej w Wołowie.

Pomysł na Wołów/Okręg:

Komunikacja miejska dla wsi

Pomoc socjalna dostępna i pomocna

Łatwiejszy dostęp do edukacji na poziomie średnim – dowozy uczniów do miasta

Stałe i skuteczne utrzymanie dróg

Regularne spotkania z mieszkańcami okręgu

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych na potrzeby każdej wsi

Utrzymanie czystości i porządku

Przyjazne miasto dla inwestorów i przedsiębiorców

Lokalny rynek produktów rolnych dla każdego

Wspieranie inicjatyw wszystkich organizacji pozarządowych

Konsultacje społeczne w sprawach ważnych

Przejrzystość i transparentność działań w Gminie Wołów