JAN ZYGOŃ

Miejsce nr 3

Jestem czynnym nauczycielem matematyki, który uczył zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum a obecnie w liceum.

Ponadto jestem instruktorem ZHP (obecnie nie prowadzę drużyny).

W podejmowanych działaniach jestem precyzyjny i konsekwentnie je realizuje. W sprawach wątpliwych zasięgam opinii u doświadczonych fachowców.

Odznaczenia i nagrody:

¤ Nagroda III st. Ministra Edukacji Narodowej

¤ Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Estetyka i doposażenie placów zabaw dla dzieci

Sukcesywna przebudowa chodników

Efektywniejsze wykorzystanie sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach/sks-y, kółka zainteresowań

Opieka medyczna i dentystyczna w każdej szkole

Rozwój budownictwa komunalnego

Reaktywowanie Młodzieżowej Rady Gminy

Utworzenie Rady Seniorów, jako organu doradczego