NORBERT ZIEMLICKI

Miejsce nr 3

Wieloletni działacz, aktywista i mieszkaniec gminy Wołów. Wieloletni szef sztabu WOŚP Wołów.

Od lat działam dla dobra społeczeństwa, wspólnie z mieszkańcami organizuję zbiórki i rożne projekty dla ludzi oraz zwierząt będących w potrzebie.

Wołów to moje miasto, mieszkam tutaj od urodzenia. To miasto, które potrzebuje przemian i młodych osób w radzie gminy oraz radzie powiatu.

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Budowa nowych i bezpiecznych placów zabaw

Budowa placu – parku dla psów

Remonty chodników w mieście

Stworzenie miejsc dla młodzieży do spędzania wolnego czasu

Projekt Seniorzy są wśród Nas – integracja mieszkańców

Bezpieczne przejścia dla pieszych – sygnalizacja świetlna

Ogrodzone i bezpieczne place zabaw

Organizacja większej ilości imprez plenerowych dla mieszkańców