RAFAŁ JÓŹWIAK

Miejsce nr 6

Mam 27 lat i pracuję w firmie Eloisy w Komornikach na stanowisku operatora produkcji.

Jestem osobą młodą i ambitną. Wiele wymagam od siebie i od innych. Chętnie udzielam się społecznie. Widzę również potrzeby zmian w Gminie Wołów oraz w okręgu z którego kandyduję.

Moim głównym zainteresowaniem jest motoryzacja.

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Utworzenie punktu pocztowego

Poprawienie bezpieczeństwa na drogach

Budowa obwodnicy Lubiąża

Transparentność zawierania umów w Gminie Wołów

Zwiększenie znaczenia konsultacji społecznych

Wprowadzenie zmian do Wołowskiego Budżetu Obywatelskiego

Poszerzenie we współpracy ze Starostwem Powiatowym dostępu do opieki medycznej świadczonej przez PCM