STANISŁAW CHODOROWSKI

Miejsce nr 1

Koordynator w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie zajmuje się rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.  Wspiera codziennie pracę około 200 placówek oświatowych we Wrocławiu.

Ukończył studia na kierunku – politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk politycznych. Studiował również prawo, administrację oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jeszcze podczas studiów – pracując w lokalnych gazetach z regionu Powiatu Wołowskiego, Wrocławia i Legnicy.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w jednej z największych kancelarii
odszkodowawczych na terenie kraju. Wykonując obowiązki referenta prawnego prowadził sprawy z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Następnie pracował w spółkach kapitałowych pełniąc funkcję asystenta i sekretarza zarządu.

Prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Perspektywa z siedzibą w Wołowie, które wsparło w tym roku kilkunastu mieszkańców Wołowa w zakresie doradztwa prawnego. Dodatkowo jest również członkiem Stowarzyszenia Kresowego „Podkamień”.

Na co dzień szczęśliwy mąż, ojciec Kuby i opiekun Grafita.

Prowadzi własną stronę: www.chodorowski.eu

Odznaczenia:

¤ Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

 Po wyborze na Radnego utworzę biuro Radnego, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje problemy i uzyskać niezbędną pomoc

Zadbam o zrównoważony rozwój Gminy – brak zgody na koncentrowanie inwestrycji wyłacznie w mieście – należy zadbać równieć o sołectwa

 Chcę aktywne oddziaływać na władze miasta w zakresie pozyskiwania inwestorów przez Gminę w celu utworzenia nowych miejsc pracy

 Będę postulował przejrzystość urzędu w działaniu – mieszkańcy muszą czuć się docenienie i dopuszczeni do procesu decyzyjnego (konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przełożenie godzin sesji – po 17:00)

 Podejmę działania zmierzające do rozwiązania problemu powstawania korków na skrzyżowaniu przy ul. Piłsudskiego-Poznańska

 Wykorzystam swoje doświadczenie zawodowe do monitorowania zasad przeprowadzenia rekrutacji do placówek oświatowych oraz tworzenia oferty miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach