WŁODZIMIERZ DUTKIEWICZ

Miejsce nr 4

Zamieszkuję w Wołowie od 1952 r.

Sprawy miasta zawsze były mi bliskie i aktywnie w nich uczestniczyłem, dlatego zdecydowałem się kandydować.

Oprócz tego jestem:

Członkiem Zarządu Okręgowego PZW Wrocław

Sędzią Państwowym PZJW

Założycielem i Członkiem Zarządu Głównego NSZZFiPW

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Będę popierał utworzenie nowych miejsc pracy i mieszkań komunalnych

Wspieranie rozwoju sportu i rekreacji w Gminie

Chęć rozwiązywania problemów społeczno-socjalnych